NHG-Patiëntenbrief – Ziektebeschrijving – Folder – 2015 Reizigersziekte, Synoniem: Chikungunyakoorts. Allopurinolis een purine xanthine-oxidaseremmer en febuxostat is een niet-purine selectieve xanthine-oxidaseremmer. Ten slotte hebben alle FTR-onderwerpen met de bijbehorende therapie als indicatie een plaats gekregen in het NHG-Formularium. While there are those who are invulnerable to the ailment, some will repeatedly experience outbreaks of cold sores on their lips, sometimes the upper lip and sometimes the lower lip. Other Nhg Standaard Herpes Labialis researchers are around or on the area of the mouth but researchers feel that time. Op het moment van incideren dient de huid droog te zijn. Bij gebruik van colchicine staan klachten van het maag-darmkanaal (misselijkheid, braken, buikkrampen en diarree) op de voorgrond.

Dit project is uitgevoerd door het NHG met subsidie van het Ministerie van VWS. Op het moment van incideren dient de huid droog te zijn. Dat noemen we meestal sproeten. Hiya Yes I can definately recommend something I have always suffered with coldsores and I have used all the creams that I could get my hands on! Ook geeft het SWAB adviezen voor therapie en profylaxe van veel voorkomende infectieziekten in het Antibioticaboekje. Naast ‘Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk’ is ook het boek ‘Kleine kwalen bij kinderen’ verkrijgbaar, over aandoeningen die specifiek bij kinderen voorkomen. Bovendien is de LESA afgestemd op de JGZ-richtlijn Kindermishandeling (april 2016) en de NVK-richtlijnen Kindermishandeling, Kindermishandeling, Blauwe plekken en Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg.

NHG-Patiëntenbrief (PBA4f) – Ziektebeschrijving – Folder Pseudokroep (pseudocroup) PBA4f. Thormar et al. Andere afwijkingen van het mondepitheel zijn onder meer granuloma eosinophilicum, granuloma pyogenicum en xanthoma verrucosum. derek hutton. Vergelijkend onderzoek met andere systemische therapieën ontbreekt echter grotendeels, waardoor een definitieve plaatsbepaling niet mogelijk is. NHG-Thuisarts.nl – NHG-Thuisartssituatie i.p.v. P.J.


Alleen bij zeer frequente en hinderlijke recidieven en na goede voorlichting kan in overleg met de patiënt een lange kuur van 3 tot 4 maanden worden overwogen. Een bepaald gebied kan niet zondermeer bloed en gas uitwisselen met een ander gebied, want daar zitten anatomische structuren tussen. Het is onderling vervangbaar met levetiracetam. * Vragen? Bij de oculaire vorm is de test bij circa 50% van de patiënten positief. De huid met de vlekjes ziet eruit als (rood) kippenvel en voelt aan als schuurpapier. A type particular herpes blood test is able gives separate results for both type 1 and type 2 herpes.

. J. Bronnen: – Farmacotherapeutisch Kompas – Merck Medisch Handboek – NHG-folder “Kaakholte-ontsteking”, april 2000 … Dermatofyten (schimmels) zoals Trichophyton, Microsporum en Epidermophyton veroorzaken huidbeelden zoals tinea of onychomycose (vorm van kalknagel). Test tube, animal, and preliminary human research has shown Pycnogenol to have antioxidant and anti-inflammatory activity through several biological mechanisms, as well as blood thinning, blood vessel relaxing, and connective tissue- strengthening effects. Poichè il virus è sempre presente nel nostro corpo non esiste una cura vera e propria per l’herpes. Des médicaments antiviraux existent pour aider à réduire la gravité et la fréquence des symptômes, mais ils ne peuvent guérir l’infection.

From the beginning, she should discuss with her doctor that she wants to avoid having a c-section if at all possible and enlist his opinion on how to achieve it. Seuls un traitement topique ou une médication orale précoces peuvent soulager les symptômes de l’herpès labial. Viroloog en immunoloog Herman Favoreel zette in ‘Knack’ de belangrijkste informatie op een rijtje. 16 Conclusie PICO  Wat zijn de belangrijkste conclusies uit je PICO op basis van de gepresenteerde informatiebronnen. Hoewel er enkele onduidelijkheden zijn voldoet het artikel aan alle validiteitseisen zoals besproken. Huisarts Wet 2007;50:427–437. NHG: Thuisarts.nl : Ik heb een longontsteking …

Achtergronden epidemiologie Herpes labialis is een frequent voorkomende huidaandoening. NHG – Standaard – 2006 Alarmsymptomen: pijn, daling gezichtsvermogen, lichtschuwheid. Het NHG geeft bovendien een onafhankelijk wetenschappelijk maandblad uit, Huisarts en Wetenschap. Voldoende details van onderzoeken gepubliseerd. James’s Hospital, Dublin, Ireland. 7 BCFI: nalmefeen is geen wondermiddel – 2 placebogecontroleerde studies van 6m, beide ook psychosociale ondersteuning – 1332 patiënten – Effect: < 2d/m minder hoog OH gebruik 5-9g dagelijks OH gebruik minder( 0.5glas wijn) – 30-50% uitval – Geen vergelijkende studies naltrexon of acamprosaat – Veel ongewenste bijwerkingen Conclusie Psychosociale aanpak belangrijke rol! 20 Mijn leerpunten voor de praktijk ● Oorthermometer: schatting lichaamstemperatuur ● Rectale thermometer: biedt zekerheid ● Context belangrijk, dus kijk naar het complete plaatje!  Huisartsen (HA) kunnen de kans op hartritmestoornissen vaak niet goed inschatten. 16 Resultaten 45.9% van patiënten in hypnose groep geeft aan dat er sprake is van adequate symptomen verlichting t.o.v 24.6% in de controle groep Schaefert et al. 3 Onderzoek van de vulva door de gynaecoloog... 2 Inleiding: ijzergebreksanemie Definitie: Oorzaken: -bloedverlies (occult/overt) -nog verder invullen Prevalentie: 1-2% in volwassenen 2 2 Looker et al. 4 Feiten NHG-Standaard ‘de overgang’: -‘Van alle vrouwen heeft 55 tot 60% vasomotorische symptomen tijdens de overgang.’ -‘In 2010 was de incidentie van presentatie van overgangsklachten bij de huisarts 17 per 1000 vrouwen in de leeftijd per jaar.’ -Hormoontherapie heeft contra-indicaties.